Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący aneksowania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

  • 03-11-2020
  • Zmodyfikowano: 03-11-2020
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2024 r. i chcą aby obowiązywały nowe zestawy produktów handlowych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załaczniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych, proszeni są o wprowadzenie zmian w zestawach produktów handlowych i zatwierdzenie uaktualnionych zestawów w następujących terminach:
 
  • Aneks od 1 grudnia 2020 r. przekazanie nowego zestawu do 10 listopada 2020 r.
  • Aneks od 1 stycznia 2021 r. przekazanie nowego zestawu do 26 listopada 2020 r.
 
Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy pamiętać o zatwierdzeniu zestawu tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW NFZ”.
 
Następnie na adres mailowy: umowy-ZPO@nfz-zielonagora.pl proszę przesłać informację zawierającą nazwę i kod świadczeniodawcy oraz wskazać id przekazanego zestawu (zestawów).