Aktualności

Aktualności

Dotyczy ważności Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego UK po 31 grudnia 2020 roku

  • 05-01-2021
  • Zmodyfikowano: 05-01-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy. 29 grudnia 2020 r. Rada UE przyjęła decyzję 2020/2252 zezwalającą na podpisanie ww. umowy i jej tymczasowe stosowanie od 1 stycznia 2021 r.
 
 
Zgodnie z art. SSCI. 75 Protokołu w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wszystkie formularze i dokumentu wydane przez właściwe instytucje przed wejściem w życie protokołu zachowują ważność.
 
Oznacza to, że dotychczasowe karty EKUZ UK pozostają ważne do daty wskazanej na karcie i powinny być akceptowane przez świadczeniodawców. Dotyczy to zarówno nowo wydanych kart CRA z hologramem, jak i pozostające w obiegu karty wydane przed końcem okresu przejściowego.