Aktualności

Aktualności

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

  • 13-04-2021
  • Zmodyfikowano: 13-04-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.
 
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej BIP AOTMiT  https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=7365 od dnia 7 kwietnia 2021 roku.
 
Podstawa prawna:
  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia
źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji