Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat w sprawie systemu eZWM

 • 07-02-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przypominamy, że zmienił się druk zlecenia na wyroby medyczne i w związku z tym nie należy zamawiać „starych” druków.

 • 31-01-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Lista świadczeniodawców udzielających świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lutego 2020 roku

 • 31-01-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Lista świadczeniodawców udzielających świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 roku

 • 31-12-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Przedstawiamy Państwu informację na temat dostępu do systemu wspierającego proces elektronicznego wystawiania/realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (eZWM)

 • 12-03-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Instrukcja obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla wystawiających i realizujących

 • 13-03-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2020-2024

 • 15-11-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Lista świadczeniodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujące od 01.11.2019r.

 • 31-10-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Lista świadczeniodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujące od 01.09.2019r.

 • 05-09-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • 14-08-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne § 8 pkt 2 „wnioskodawca,
w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia wyłacznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, (…), a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawarta w zgłoszeniu lub powiadomieni, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych”.
Z opinii Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że produkty:
- Mydełko naturalne z nanosrebrem w płynie 500 ml, firmy Vinsvin,
-  Mydełko naturalne z nanosrebrem w kostce 100 g, firmy Vinsvin,
-  Mydełko naturalne z nanosrebrem i biała glinką – Kropla Zdrowia w kostce, firmy Marmed,
 - Mydełko naturalne z nanosrebrem i biała glinką – Kropla Zdrowia w płynie, firmy Marmed,
nie spełniają definicji wyrobu medycznego określonej w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.)
Biorąc pod uwagę powyższe świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju: zaopatrzene
w wyroby medyczne, którzy posiadają w załączniku nr 1 do umowy pod lp. P 99 wymienione produkty, powinni niezwłocznie usunąć z zestawu asortymentu wskazane produkty i sporządzić wnioski o aneks do umowy.
1 2 3 4 5 6 ... 13 »