Programy profilaktyczne - badania

Programy profilaktyczne - badania

Program profilaktyki raka szyjki macicy

 • 03-11-2022
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do kobiet, które:
 • są w wieku 25-59 lat,
 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka) - mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Program profilaktyki raka piersi

 • 03-11-2022
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do kobiet, które:
 • są w wieku 50-69 lat,
 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.
 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

 • 18-11-2022
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do osób, które:
w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lat (w bieżącym roku są to osoby z roczników 1987,1982.1977, 1972.1967, 1962 i 1957), u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz które dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK (także u innych świadczeniodawców)
 
Gdzie się badać? Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skierowania u lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej do których pacjent złożył deklaracje wyboru, przy czym do realizacji powyższego programu zobowiązany jest w ramach zawartej umowy z NFZ, każdy lekarz rodzinny/lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka POZ..

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

 • 21-03-2017
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do osób które:
 * mają powyżej 18 lat i palą papierosy
 

Program badań prenatalnych

 • 16-12-2020
 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do kobiet w ciąży, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • wiek od 35 roku życia,
 • w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe u płodu,
 • w rodzinie występują strukturalne aberracje chromosomowe, nieprawidłowy kariotyp, np.: translokacja,
 • stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 

Program profilaktyki gruźlicy

 • PDF
 • poleć
Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności:
 • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
 • osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
 • nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy