Logo: NFZ Zielona Góra

Aktualności

Aktualności

Informacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 20-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne

 • 17-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju: Leczenie szpitalne

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 na podstawie zawartych umów, którzy nie dostarczyli kserokopii aktualnej polisy OC.

 • 11-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

 • 03-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczący wzrostu finansowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla osób uprawnionych, dotyczący przedłużenia terminu do utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept do 31 grudnia 2017

 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący zmian w zakresie słowników: „innych powodów skreśleń” oraz „przyczyn zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia” w aplikacji AP-KOLCE

 • 13-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • 15-09-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 23 »