Logo: NFZ Zielona Góra

Aktualności

Aktualności

Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • 21-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2018, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 • 21-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT - Zaproszenie do składania wniosków w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

 • 11-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla osób uprawnionych, dotyczący przedłużenia terminu do utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept do 31 grudnia 2017

 • 10-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący zmiany wyceny świadczeń

 • 10-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • 09-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

 • 27-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Ogłoszenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 • 22-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 
             W związku z wygaśnięciem umów zawartych w rodzaju leczenie stomatologiczne z dniem 30 czerwca 2017 roku, uprzejmie proszę o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu czerwcu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w terminie do 10 lipca 2017r.

Przypominamy o zbliżającym się terminie przekazania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych

 • 24-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

 • 04-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 ... 23 »